Sáng thứ 7, ngày 21 tháng 9 nhà trường đã tổ chức buổi trải nghiệm cho tất cả các Bé ở 4 cơ sở