Giới thiệu nhà trường Mầm non DPA

Trường mầm non DPA có quyết định thành lập Trường ngày 21/08/2013 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Năm học 2015 - 2016, trường mầm non DPA có 116 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó 03 cán bộ quản lý, 58 giáo viên mầm non, 58 nhân viên. Toàn trường có 28 nhóm, lớp với 747 trẻ được phân chia theo từng độ tuổi. 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày ăn bán trú tại trường.

Trường mầm non DPA có quyết định thành lập Trường ngày 21/08/2013 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.

Năm học 2015 - 2016, trường mầm non DPA có 116 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó 03 cán bộ quản lý, 58 giáo viên mầm non, 58 nhân viên. Toàn trường có 28 nhóm, lớp với 747 trẻ được phân chia theo từng độ tuổi. 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày ăn bán trú tại trường.

*Về cơ sở vật chất: Trường có tổng diện tích đất 1.358m2 với các khối công trình cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ, khu trung tâm gồm hai nhà lớp học 3 tầng với 9 phòng học; Trường có một điểm trường đặt tại Tổ 6 – P. Đồng Quang – TP. Thái Nguyên; 01 phòng Ban giám hiệu; 01 phòng kế toán, 1 phòng y tế. Một điểm đặt ở phường Hoàng Văn Thụ -  TP Thái Nguyên, 01 phòng Ban giám hiệu; 01 phòng kế toán, 1 phòng y tế. Môi trường học tập an toàn, xanh - sạch - đẹp, đáp ứng điều kiện cơ bản thực hiện đổi mới giáo dục.

*Nguồn tài chính: Do chủ tịch hội đồng quản trị cấp trả lương cho cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ cấp theo lương được đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời hàng tháng cho người lao động. Ngoài ra, nguồn học phí hàng tháng được tổ chức thu, chi và mở sổ sách theo dõi, quản lý theo đúng quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Tác giả: admin